top of page

Jak udržovat domácí ČOV

To složitější už máte zřejmě za sebou, nainstalovanou domácí čističku odpadních vod. Abyste však zajistili její správný chod po dlouhou dobu, je třeba se o ni náležitě starat. Rozhodně není dobré ČOV nevěnovat pozornost a jen ji používat. Když čistička přestane fungovat podle představ, může již být pozdě a bude třeba si na pomoc zavolat odborníka. Všemu ale jde do značné míry předejít právě správnou údržbou.


Domácí ČOV

Čištění v domácí ČOV probíhá na bázi mechanicko-biologického procesu. Nejprve se odstraňují hrubé nečistoty, poté se v aktivační nádrži pustí do práce bakterie. Ty rozkládají organické látky na kal, který se dále usazuje v samostatné nádrži. Tento proces čištění je velmi účinný. Jak se tedy o ČOV starat, aby vydržela co nejdéle?


Čistička odpadních vod se (na rozdíl od septiku) hodí spíše do pravidelného provozu. Co to znamená? Jednoduše potřebuje stálý přísun odpadních vod. Z podstaty věci tak není vhodná například k chatě.


Prvním návykem v domácnosti je nepoužívání agresivních přípravků, které se aplikují například při úklidu. Bakterie obsažené v čističce tím přímo trpí. A pokud dojde k poklesu jejich množství i čistička bude fungovat hůře. Nejlepší je používat ekologické alternativy, které jsou běžně dostupné. Stejně tak to je s nejrůznějšími toxickými látkami, které mnoho lidí vylévá do odpadů. Typicky dezinfekce, ředidla, rozpuštěné barvy a tak podobně.


Kvalitu předčišťovacího procesu negativně ovlivňuje také používání většího množství saponátů, pracích prostředků nebo i tekutých mýdel při sprchování. Příkladem může být návrat z dovolené. Čistička dlouhou dobu „jela na prázdno“ a vy potřebuje vyprat několik praček prádla. Takovéto nárazové praní je přesným příkladem, který se nebude vaší ČOV líbit.


Obecné pravidlo, které platí pro každou domácnost, nevylévat do odpadů tuky, platí pro majitele ČOV dvojnásob. Nejenom, že se mohou usazovat v potrubí a snižovat jeho průchodnost. Opět mají negativní vliv na bakterie v ČOV. Oleje v ČOV začnou okyselovat vodu v ní obsaženou (pozor, okyselovat vodu může i vypouštěná voda z kondenzačního kotle). Použitý olej je nejlepší slít do pet lahve a recyklovat. Buď je vhodit do kontejneru k tomu určenému (s oranžovým víkem) anebo je odvézt do sběrného dvora. Stejně jako oleje, by se neměly do odpadů dostávat zbytky potravin. Zde často nastává problém s drtičem odpadků, tedy pokud je napojen na kanalizaci. Vzniká tak velké množství nerozpuštěných látek v ČOV.


I když vše výše uvedené dodržujete, může mít čistička mechanický problém. Proto je doporučené pravidelně kontrolovat její jednotlivé komponenty. Jedná se zejména o kontrolu funkčnosti dávkovacího filtru, vzduchového čerpadla a dmychadla, přítoku odpadních vod a provzdušnění nátoku.


I čističku odpadních vod je třeba vyvážet. Lépe řečeno přebytečný kal, který se v ní usazuje. Jako poznat, že je třeba čističku vyvézt? Počítejte zhruba s pravidelností jednou až dvakrát ročně. Můžete také nabrat vodu z aktivační komory do průhledné nádoby. Nechte ji odstát zhruba jednu hodinu. Pokud je v nádobě více kalu než vody, bude třeba nechat ČOV vyčistit.

Comments


bottom of page