top of page

K čemu slouží vsakovací tunel

Vsakovací tunely jsou jednoduchým, ale účinným řešením pro vsakování dešťové vody na pozemku rodinného domu, svj nebo u rekreačních objektů. Jejich využití je možné jako bezpečnostní přepad u podzemních akumulačních nádrží na dešťovku. Svoje využití najdou jednoduše všude tam, kde není možné vypouštět vodu do dešťové kanalizace. Vsakovací tunel může také zpracovávat přečištěnou vodu z domácí čistírny odpadních vod. Hlavní výhodou vsakovacích tunelů je snadná instalace, stačí poměrně mělký výkop. Povrch vsakování může být opravdu velký. Pomocí spojek je možné jednotlivé moduly skládat. A to jak horizontálně, tak vertikálně. Vzniknout tak může velký vsakovací objekt, takzvaná vsakovací galerie. Oproti štěrkové vsakovací jámě mají až čtyřikrát větší akumulační objem a výrazně větší vsakovací schopnost. Díky tomu dokáží pojmout i vodu z přívalových dešťů. Kvalitní materiály pak zaručují vysokou odolnost i po přejetí automobilem (samozřejmě zde hraje roli i hloubka uložení). Životnost vsakovacích tunelů jsou desítky let po založení.

Co je vsakovací tunel


Comentários


bottom of page