top of page

Kanalizační zpětná klapka

Zpětná klapka do kanalizace má několik funkcí, tou hlavní je však ochrana před vzdutím odpadní vody a vyplavením domu nebo jakéhokoliv jiného objektu odpadní vodou. K tomuto jevu může snadno dojít u nízko položených objektů, do kterých se může dostat zpětný proud. Zpětný proud vznikne například při přívalových deštích, lokální potopě nebo také při ucpání odpadního potrubí.


Zpětná klapka do kanalizace


Instalací zpětné klapky do kanalizace lze tomuto jevu předejít. Klapka funguje na principu jednocestného ventilu, přičemž některé z nich jsou vybaveny také ruční aretací. V současné době jsou instalovány klapky, které jsou zcela bezúdržbové a fungují automaticky. Jejich konstrukce odstraňuje riziko ukládání kalů a nečistot. I přesto je dobré myslet na její umístění. Ideálně by klapka měla zůstat stále přístupná, pro možnost kontroly funkčnosti, případně pro rychlou aretaci při povodních.


Mezi další výhody zpětné klapky patří omezení možnosti průniku zápachu a také nechtěné návštěvy přes odpadní potrubí, například hlodavci.


Spoj zpětné klapky v odpadu

Klapky se vyrábějí z odolných materiálů, díky kterým nedojde k znehodnocení ani agresivními látkami, které by se případně v kanalizaci mohly nacházet nebo zalitím horkou vodou. Většinou se jedná o ABS plast a nerezovou ocel. Důležitým faktorem pro výběr zpětné klapky je dimenze DN potrubí, na které bude zpětná klapka nasazena. Dále pak specifické nároky na odpadní vodu, která bude do potrubí vypouštěna a způsob osazení, případně maximální rozměry pro osazení. Na výběr jsou klapky jak pro vodorovné odpadní potrubí, tak i pro svislé. Existují také dvojité zpětné klapky, které mají účinnější pachotěsnou funkci.


Pokud si nejste jistí jakou kanalizační klapku použít, případně si rovnou přejete její instalaci, neváhejte nás kontaktovat. Zpětné klapky osazujeme na plastová, litinová i starší kameninová potrubí. Vždy se zárukou těsnosti. Dokážeme zkombinovat nasazení a upevnění sanačním rukávcem. Díky tomu dosáhneme ideální těsnosti i v kombinaci různých materiálů. Potrubí dokážeme dále zkontrolovat kamerou nebo kanalizačním robotem. Instalaci zpětných klapek provádíme na potrubí do DN 300.

Comments


bottom of page