top of page

Nejčastější závady na kanalizaci

To, že se na kanalizaci občas něco „porouchá“ není zas až tak neobvyklé. Nejčastěji se jedná o ucpání, jehož příčina se mnohdy různí. Zde pomůže strojní čištění odpadů. Ale závad na kanalizaci může být i více a „obyčejné“ čištění nepomůže. Mluvíme o rozsazeném, propadlém nebo i zcela deformovaném odpadním potrubí. Pojďme si společně ukázat, jaké jsou nejčastější poruchy na kanalizaci.

Prorostlé kořeny v kanalizaci

Prorostlé kořeny


Možná se to nezdá, ale jednou z nejčastěji řešených závad jsou prorostlé kořeny. Často se tak stane při drobném průsaku z potrubí. Kořínky rostlin přitahuje vzniklá vlhkost (většinou obohacená i o živiny) a začnou se k potrubí stahovat. Postupně více a více prorůstají do potrubí. Jednak se může zvětšovat prasklina, která způsobila „lákání“ kořenů, ale také se muže stát, že kořeny potrubí zcela vyplní a ucpou. V obou případech je třeba odhalit místo, kde se prorostlé kořeny nacházejí. Následuje vyfrézování a tlakové čištění. Pokud je poškození kvůli prorostlým větší, je potřeba část potrubí opravit. Nejlépe se na to hodí bezvýkopová oprava.


Rozsazení potrubí


V případě, že se spoje potrubí odchýlí, dojde k rozsazení. To může být v různých směrech. Jednak dochází k průsaku odpadních vod a to opět láká kořeny rostlin. Zároveň s tím, jak se ztrácí část vody, dochází k horšímu plynutí toku a nižší unášivosti odpadů. Také se na vzniklém „zubu“ usazují nečistoty a postupně dochází k ucpání potrubí. Pokud není rozsazení velké, lze vše vyřešit pomocí bezvýkopové opravy.


Praskliny


Potrubí (především kameninové) začne postupem času praskat. Malé vlasové prasklinky není třeba řešit. Větší praskliny už ano. Podobně, jako v předchozím bodě se opět ztrácí část vody v potrubí. Proud vody pak není schopen unášet pevnou odpadní složku do odpadního řadu a dojde k postupnému ucpání. Pokud není potrubí popraskané v celé své délce, ale jen místně, je opět možno použít bezvýkopovou metodu opravy.Poškozené potrubí


Ucpání cizím předmětem

Nejedná se ani tak o závadu. Ale paseku dovede spadlý předmět do kanalizace udělat značnou. Postupně se totiž na něj začnou ukládat další nečistoty a ucpávka se zvětšuje, až dojde k úplnému ucpání. Zde je řešení jednoduché a to stojní čištění nebo čištění tlakovou vodou. Dnešní moderní čistící postupy si s takovým ucpáním dovedou bez problémů poradit.


Proleželé potrubí


Potrubní systém si může časem takzvaně sedat a v určitém místě se tak dokonce dostat do protispádu. V tomto místě se pak přirozeně drží voda, v podstatě kaluž. Problém je, že schopnost vody unášet odpadní nečistoty, je zde velmi malá. Ty se zde opět usazují a zmenšuje se tak průměr potrubí. Postupem času dojde k tak velkému nahromadění, že se potrubí ucpe. Toto místo lze vyčistit, ale nedojde k nápravě závady. Pomůže tak jedině výkopová oprava v místě proležení.


Zborcené nebo deformované potrubí


Ať už stářím nebo velkým horním zatížením, se může potrubí zcela zhroutit. To je asi nejhorší možnost, protože velmi rychle dojde k úplnému ucpání. Navíc se všechna odpadní voda dostává v místě poškození přímo do půdy. Jediným možným řešením je zde výkopová oprava a celková výměna odpadního potrubí za nové. Současné technologie umožňují napojit různé materiály potrubí na sebe. Není tak nutné vyměňovat celý odpadní řad.


Zateklý beton


Zateklý beton nebo jiná stavební hmota není až tak neobvyklou ucpávkou. Především na stavbách se to děje často. Pokud dělníci například myjí nástroje nebo dokonce vymývají míchačku nad dvorní vpustí, je problém nasnadě. Stát se to může také při injektážích, kdy dojde k narušení potrubí nebo kanalizační přípojky. Tento problém lze vyřešit vyfrézováním kanalizace.Beton v potrubí


Vypadlé těsnění


Tato závada se stává především u plastového potrubí, které je v současnosti hojně používáno. Plastové potrubí má mnoho dobrých vlastností a v současnosti se jedná asi o nejpoužívanější typ odpadního potrubí. V místě spoje je pro jednoduché napojování hrdlo s těsněním. Neodbornou montáží nebo jen vadným kusem se v sice v málo případech, ale stává, že těsnění vyhřezne do potrubí. Stává se tak prakticky cizím předmětem a nabalují se na něj nečistoty. Těsnění je třeba odstranit a daný spoj přetěsnit krátkým sanačním rukávce za pomoci bezvýkopové technologie.


Zdeformované plastové potrubí


Plastové potrubí se může tíhou zdeformovat. Typicky se tak stane neodborným hutnění, špatným zásypem nebo jen příliš velkým horním zatížením. Pokud se potrubí deformuje v dolní části, začne opět docházet k postupnému zanášení. Potrubí muže časem také prasknout. V obou případech pomůže jen výkopová oprava a výměna poničené části potrubí.

Comments


bottom of page