top of page
dest.jpg

Zpětné klapky proti vyplavení.

Zabraňte vyplavení Vaší nemovitosti instalací zpětných klapek na stávající dešťovou či splaškovou kanalizaci.

Kanalizační zpětná klapka

01.

Osazení 80 let starého potrubí kanalizační zpětnou klapkou
DN 200.

Kanalizační zpětné klapky instalujeme na kameninové, litinové nebo PVC potrubí.  

02.

Proč osazovat potrubí zpětnými klapkami?

U přívalových dešťů se stává, že hlavní kanalizační řád přestane stíhat a dešťová voda se začne vracet do Vaší přípojky a může vyrazit revizní víka a vytopit Váš sklep či jiný prostor nad ležatým potrubím, proto se instaluje kanalizační zpětná klapka, která tomu zabraňuje. Instalace zpětné klapky také ochrání vyplavení objektu splaškovou vodou při ucpání uličního řádu.

Instalace zpětné klapky
Napojení zpětné klapky

03.

Napojení zpětných klapek na potrubí.

Kombinujeme bezvýkopovou opravu potrubí sanačním rukávcem s instalací zpětné klapky. Kanalizační klapka tak má dokonalou vodotěsnost přechodu - Litina/plast - Kamenina/plast i při velkých dimenzích potrubí.

04.

Sanaci spojů vždy děláme na obě strany klapky.

Provádíme instalaci zpětných klapek na potrubí od DN 100 do DN 300. Zpětná klapka odpadu a sanování z obou stran.

Kanalizační klapka

Kontakt pro objednání konzultace a cenové nabídky kanalizační klapky:
+420 608 608 962
Admin@cisteni24.cz

bottom of page