top of page

Co je frézování kanalizace

V některých případech není pro čištění kanalizace možné použít tlakovou vodu nebo běžnou mechanickou metodu. V tu chvíli přichází na řadu takzvané frézování kanalizace. Pojďme si vysvětlit, o co se vlastně jedná.

Frézování kanalizace


Metoda frézování spočívá v rozdrcení usazenin, zaseklých předmětů, prorostlých kořenů a dalších překážek, které ucpávají odpadní potrubí. U ležaté kanalizace jsou to právě velmi často kořínky rostlin, které „láká“ odpadní voda a prorůstají prasklinkami, případně v napojeních. Pro frézování se využívá široká škála hlavic, každá je určená na jiný druh znečištění. Někdy se dokonce kombinují. Vysoce výkonné motorové frézy si dokáží poradit téměř se vším. Velmi těsně dokáží nalehnout na vnitřní část potrubí a čistit tak opravdu i malé usazeniny. Výsledkem je dokonale čisté potrubí. Pokud je překážka velká, dokáže sekací hlavice tuto ucpávku zcela rozdrtit. Při velmi silném znečištění se kanalizace frézuje klidně ve třech fázích. Začíná se s užší frézovací hlavicí a končí hlavicí, která právě přesně přilne ke stěnám odpadního potrubí. Frézu si představte jako točící se těleso, které se na pružině postupně vsouvá do odpadního potrubí.


V naší firmě využíváme moderní postupy. K těm se váže v první části „obhlídka“ stavu znečištění pomocí kamery nebo kanalizačního robota. Poté se teprve určí, jakou metodu pro frézování zvolíme. Po pročištění frézou následuje proplach tlakovou vodou (pokud je to možné). Tím se bezpečně odstraní všechny zbytky po frézování. Následuje opětovné využití kamery nebo kanalizačního robota, abychom si byli jistí, že potrubí je vyčištěné v celé svojí délce. Pokud například objevíme jakýkoliv defekt, například prorostlé kořeny nebo propadlé potrubí, dokážeme pomoci bezvýkopovou metodou. Do potrubí nasuneme sanační rukávec a postižené místo pevně vyztužíme a opravíme. Tato metoda, jak již název napovídá, nevyžaduje výkopové práce a je velmi rychle realizovatelná.


Frézování se také používá u stoupaček. Provádí se z horní části až do ležaté kanalizace. U litinových stoupaček se frézování využívá především pro odstranění vodního kamene. Dojde tak k citelnému prodloužení životnosti litinových odpadů.


Nejčastější důvody pro frézování:


· Obecně ucpaná kanalizace

· Prorostlé kořeny

· Sedimentové vrstvy tuku

· Usazený vodní kámen

· Usazené betonové nebo jiné stavební hmoty

· Jiné tvrdé sedimenty nebo předměty


Comments


bottom of page