top of page

Co je to trativod

Trativod je podzemní stavba, která je učená k odvádění vod od stavby z pozemku. Z trativodu se voda (většinou) dešťová odvádí do půdních vrstev. Trativod je tak dobrým řešením pro lokality, kde není možné svádět dešťovou vodu do kanalizace nebo vodního toku. Podobné řešení představuje drenáž. Přes ni se však vody vždy odvádějí do nějakého recipientu (potoka, řeky, rybníka).


Co je to trativod

V minulosti byly trativody zcela běžnou záležitostí, proto jej i v současnosti má na pozemku mnoho lidí. I v dnešní době se však trativody budují, mohou zabránit například vyplavení níže položených místností nebo i sklepů. Trativody mají své využití i u dopravních staveb pro snížení hladiny podzemních vod v okolí. Trativody jsou dnes mnohdy nahrazovány akumulačními nádržemi. Lze na ně dostat dotaci a vodu z nich dále využívat. Například pro zalévání zahrádky, ale také třeba na praní nebo splachování.


Trativod je zpravidla tvořen přívodním potrubím, které je zakončeno vsakovacím košem nebo jámou. Tato jáma je hluboká zhruba jeden metr. Od spodu je vyplněna nejprve textilií, pískem a poté štěrkem. Staví se v dostatečné vzdálenosti od budovy, a pokud je to možné, po svahu pryč. Voda, která má „zmizet“, ztratit se, se navádí do štěrkové vrstvy. Nad ní je opět textilie a následně půda. Povrch nad trativodem bývá zpravidla zatravněný. Pro správnou funkci trativodu je také klíčový typ půdy. Například v jílovitých oblastech bude jeho funkce velmi omezená.


V minulosti se trativodem osazovaly také žumpy. Tekutá složka se vsakovala do půdy a žumpu nebylo nutné tak často vyvážet. Dokonce se do žumpy přiváděla i malá část dešťové vody, aby pevná složka mělnila a byl tak opět podpořen však. Toto řešení však v současnosti již není možné a nezákonné.


I přesto je možné trativod za určitých podmínek využít k odvádění odpadní vody a to u septiku. Je však nutné splňovat následující podmínky.


  • jedná se o tříkomorový septik s dodatečným filtrem

  • septik funguje správně

  • je k němu projekt od autorizovaného vodohospodáře

  • je hotový hydrogeologický posudek

  • je vyřízené povolení k septiku

Comentários


bottom of page