top of page

Instalace zpětné klapky do odpadu

Kanalizační zpětná klapka může být velmi důležitou součástí vaší domovní kanalizace. Její hlavní funkcí (a ne jedinou) je totiž zabránění zpětnému vniknutí splaškové nebo dešťové vody zpět do budovy. Intenzivní a lokální dešťové srážky jsou poslední dobou stále častější. Přívalové deště mohou jednoduše zvednout hladinu dešťové, ale i třeba odpadní kanalizace. Toto vzedmutí se může snadno projevit tak, že se otočí směr toku odpadních vod a ta přes vnitřní kanalizaci vnikne do vaší domácnosti.

Instalace zpětné klapky do odpadu

Kanalizační zpětné klapky tak využijme všude tam, kde chceme tomuto jevu zabránit. Mezi další pozitivní vlastnosti patří omezení možnosti průniku zápachu z kanalizace do budovy a také zabránění nechtěné návštěvy přes kanalizační potrubí v podobě hlodavců, kteří žijí ve stokách.


Moderní klapky do kanalizace jsou prakticky bezúdržbové. Je však vhodné si k ní ponechat přistup pro občasnou kontrolu funkčnosti a průchodnosti. Klapky do odpadu se vyrábějí z odolných materiálů. Většinou se jedná o ABS plast doplněný nerezovou ocelí. Díky tomu nehrozí degradace agresivními látkami a plyny, které se v potrubí běžně vyskytují. Neohrozí je ani horká voda nebo použití čističů potrubí, jako je hydroxid sodný nebo jiné látky. Důležitým faktorem pro volbu zpětné klapky je průměr odpadního potrubí, na které bude instalována. Existují pak i specifické nároky na vypouštěnou odpadní vodu. Kanalizační zpětné klaky je možné instalovat na ležatá i svislá potrubí. Na materiálu, který byl v minulosti použit na výrobu odpadní soustavy, až tak nezáleží. Zpětnou klapku lze instalovat prakticky na kterékoliv potrubí, plastové, litinové, kameninové a další. Posledním důležitým faktorem je počet ventilů, který v klapce bude. Jednoduchá varianta čítá jeden ventil. Existují i klapky dvouventilové, které mají vyšší spolehlivost a lepší pachu těsnou funkčnost.


Zpětná klapka

Zpětná klapka v kanalizaci funguje zcela automaticky. Představit si ji můžete jako

samouzavírací píst nebo pokličku, která je v neaktivovaném stavu stále uzavřená. Pokud dojde ke spláchnutí toalety, nebo jakémukoliv toku vody ve správném směru, tedy ven z vnitřní kanalizace, klapka se automaticky otevře. Pokud se tok z jakéhokoliv důvodu obrátí, klapka se automaticky sama uzavře. Vzniklý tlak, který vytváří proud vody klapku ještě více tlačí na těsnění a zvyšuje tak účinnost jejího uzavření. Tedy prakticky zvyšuje těsnost uzávěru. Po opadnutí hladiny vody klapka zůstává ve své pozici. Je však takto připravena na opětovné otevření ve správném směru.


Samotná instalace zpětné klapky do odpadu není až tak jednoduchá a je vhodné ji svěřit odborníkům. Klapka se instaluje na přístupné místo, například do šachty nebo pod zakrývací poklop ve spodních částech budov. Instalaci je vhodné zkombinovat s bezvýkopovou metodou. Ze zkušeností víme, že jedině tak je možné dosáhnout dokonalé těsnosti i při velkých dimenzích potrubí. Sanace spojů je nutná v obou směrech proudění vody. Při osazovaní je nutná preciznost v podobě vsazení mezi jednotlivé kusy původního potrubí. Klapka musí dokonale sednout mezi obě části. Pokud si instalací nejste jistí, obraťte se na nás. Disponujeme veškerou potřebnou technikou i pro náročnější instalace. Připravíme výkopové nebo bourací práce, precizně osadíme novou klapku a pak vše opět dáme do původního stavu. Neváhejte nás kontaktovat i s konzultací, rádi vám navrhneme to nejlepší řešení na míru pro vás.

Comments


bottom of page