top of page

Co je šedá voda a jak ji využít

Šedá voda je splašková voda, která je zbavena nežádoucích odpadů a fekálií. Přesněji neobsahuje moč, fekálie, tuky, chemikálie, zbytky jídla a jiné nežádoucí složky. Zpravidla se tedy jedná o vodu z koupelen (umyvadel, sprch, van nebo praček, případně také zbytková průmyslová voda). Má dokonce svou normu EN 12056 případně ČSN 75 6780.

Šedá voda


Kromě vody šedé rozlišujeme také další typy vod


Bílá voda

Bílá voda vzniká přečištěním vody šedé, o které se v tomto článku budeme bavit. Jde tedy o vodu šedou, která byla přečištěna v domácí (nebo průmyslové) čistírně odpadních vod.


Černá voda

Za černou vodu můžeme označit odpady vznikající na toaletě. Je to tedy voda, která obsahuje fekálie a moč. Tento typ vody odvádíme do čističky odpadních vod, kanalizace, jímky nebo septiku. Po přečištění je i černá voda dále využitelná.


Žlutá voda

Jak název mírně napovídá, jedná se o odpadní vodu, která je znečištěna pouze močí (tedy bez fekálií). Vzniká především v pisoárech.


Hnědá voda

Aby byla paleta kompletní, máme tu ještě vodu hnědou. To je naopak voda, které je znečištěna pouze fekáliemi. Prakticky se s ní v domácnostech nesetkáme.

Samotná šedá voda jde rozdělit dle místa vzniku dále na šedou vodu z praček, šedou vodu z umyvadel, sprch a van, šedou vodu z kuchyní a neseparovanou šedou vodu. Obecně lze říci, že nejméně znečištěná bývá šedá voda z umyvadel, sprch a van. Nejvíce naopak voda z kuchyní (dřezu nebo myčky nádobí).


Jak přečistit šedou vodu

Šedá voda bývá z pohledu přečišťování nejjednodušší. Musíme si však uvědomit, že se stále jedná o vodu odpadní a před jejím dalším využitím je nutné její čištění. Čistička šedých vod, která se pro její čištění používá, se liší od domácí ČOV. Odpadní voda natéká přes filtr částic do takzvaného reaktoru. V něm je osazen membránový modul, přes něj je čerpána odpadní voda speciálním čerpadlem. Výsledkem je přečištěná bílá voda, která odtéká do akumulační nádrže. Odtud je bílá voda rozváděna k dalšímu využití. Většina čističek šedé vody si neumí poradit s vyšší mírou mastnoty, proto se často upouští od využití šedé vody z kuchyní. Dle typu čističky je v některých případech možné zapojit také odpadní vodu z praček.


Čističku šedé vody zpravidla umisťujeme do suterénu nebo suchého sklepa. Existují také modely, které je možno umístit mimo objekt. Investice do takového systému vyjde na 120 až 150 tisíc korun. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje zhruba 200 litrů šedé vody denně. Instalace je možná samozřejmě také do bytových domů, kde lze počítat s cenou zhruba 40 tisíc korun za bytovou jednotku. Návratnost systému u rodinného domu je do deseti let. U bytových domů to může být i 5 let.


Jak využít přečištěnou šedou vodu

Přečištěná šedá voda, tedy voda bílá, se rozvádí k dalšímu využití. Nejčastěji se s ní splachuje na toaletě. Což je vzhledem k poměrně velkému odběru toalet (z hlediska vody pitné) mnohdy značná úspora. V některých případech je možné s bílou vodou například zalévat zahrádku. To však v Čechách podléhá schválení.Comentários


bottom of page