top of page

Co nepatří do odpadu

Je asi jasné, že do odpadu nepatří spousta věcí. Především nejrůznější jedovaté chemikálie, splachování různých předmětů a obecně věcí nebo látek, které by je mohly ucpat. Splachovat do odpadu se ale nedoporučuje nebo dokonce nesmí celá řádka dalších věcí.Co nepatří do odpadu


1. Tuky


Ano, dělá to spousta domácností, ale jakékoliv větší množství tuků do kanalizace prostě nepatří. Opláchnout mastnou pánev samozřejmě můžete, ale i zbytky oleje po smažení by se měly slít do nádoby a poté recyklovat, proč? Tuk a mastnota jednak neúměrně zatěžují čističky odpadních vod, navíc se tuk může usazovat v kanalizaci (v trubkách u vás doma, ale také ve veřejné kanalizaci). Například z Londýna je známá usazenina tuku, která měla několik stovek kilogramů.


2. Zbytky jídel


Dalším problémem jsou zbytky jídel. Ty opět mohou ucpávat vaši i veřejnou kanalizaci a jsou obtížněji zpracovatelé čističkami. Problém se zbytky jídla je také v tom, že se jedná o potravu pro nejrůznější zvířátka, která v kanalizaci žijí a případně se pak přemnoží, nebo šíří nejrůznější nemoci.


3. Větší předměty


Je asi jasné, že do kuchyňského odpadu nesplachujeme větší předměty. Do záchodové mísy ale tu tam jistě někdo něco takového spláchne. Typicky jsou to pevnější papíry, tyčinky do uší, zbytky po kosmetice, čistící a odličovací tampony a tak podobně. Aktuálně také třeba roušky nebo respirátory. Na tyto předměty také není kanalizace stavěná. Navíc v tomto případě opravdu hrozí i ucpání vašeho domovního odpadu.


4. Chemikálie a jiné nebezpečné látky


To už jsme zmínili na začátku, do odpadů nepatří jakékoliv chemikálie, žíraviny, ředidla, zbytky barev, motorové oleje a podobné látky. Dokonce ani prošlá léčiva nebo masti.Pro různé typy služeb platí také zvláštní nařízení. Například pro stomatologické ordinace. Ty musí být vybaveny separátory amalgámu. V něm jsou totiž obsaženy těžké kovy, jako je například rtuť, které odpadní vody velmi zatěžují. Restaurační provozy pak často využívají takzvané lapáky tuků, což jsou zařízení, která dokáží účinně zbavovat vypouštěnou odpadní vodu od nejrůznějších mastnot, které při vaření vznikají.Kam tedy s výše uvedenými druhy odpadů. Vezmeme to trochu na přeskáčku, od toho jednoduššího. Větší předměty, které nejsou nijak zdravotně závadné, patří do komunálního odpadu, případně do sběru určeného k recyklaci plastů, papíru a tak podobně. Zbytky jídel patří buď do komunálního odpadu nebo případně na kompost či do nádoby na sběr bioodpadu. Tuky a oleje slijte vychladlé do jedné nádoby a odvezte na sběrný dvůr. Chemikálie a jiné nebezpečné látky je vždy třeba odvézt na sběrný dvůr.Comments


bottom of page