top of page

Jak likvidovat olej

Blíží se Vánoce, čas rodinné pohody, dárků, sněhu, ale také spousty dobrot. A k Vánocům neodmyslitelně patří smažený řízek a je jedno, jestli kuřecí, telecí nebo z kapra. Co je podstatné, na něčem tyto pokrmy musíme usmažit. Vzniká tak spousta zbytkového tuku, ve většině případů oleje. Co ale s použitým olejem dělat? Zásada zní, nikdy jej nevylévat do dřezu nebo toalety.

Jak likvidovat olej

Tuky v potrubí jsou doslova katastrofou a ne jen tou ekologickou. Tuk v trubkách a následně v kanalizaci tuhne a nalepí se na stěny. Potrubí tak má stále menší a menší průměr a postupně se zanáší. Pomůže pak jedině čištění potrubí. Ve velkých městech to může znamenat opravdový problém. Například v Londýně je zdokumentována obří hrouda tuku (dokonce dostala jméno – Blob), která vážila 130 tun a měřila více než 250 metrů. Tato tuková zátka zcela zneprůchodnila lokální kanalizaci. Její odstranění trvalo 9 týdnů. Část vyschlé hmoty je dokonce uložena v Londýnském muzeu. Nejenom městská kanalizace se může ucpat. I potrubí, které máte v domácnosti je tukovým nánosem ohroženo. S tukem si také poměrně špatně poradí čističky odpadních vod. Pokud máte septik, tak byste měli s tuky ve dřezu nakládat opravdu velmi opatrně. V septiku mohou tuky zcela zlikvidovat potřebné bakterie, které jsou hlavní součástí čistící funkce septiku.Jak tedy nejlépe nakládat s tuky v domácnosti


Pokud na smažení používáte opravdu malé množství ruku, vystačíte si s obyčejnou kuchyňskou utěrkou nebo pevnějším papírovým kapesníkem. Pánev po smažení nechte zchladnout (ne ale úplně), poté ji vytřete několika vrstvami kuchyňských utěrek. Ty následně vyhoďte do odpadkového koše nebo zabalte do igelitového pytlíku a ten dejte do popelnice na směsný odpad.


Méně šťastnou, ale stále lepší variantou, než tuky vylévat do kanalizace je jejich sliti do nádoby, například pet lahve a následné vyhození do komunálního odpadu. Jak píšeme, nejedná se o to nejlepší řešení. Pokud chcete být o chlup ekologičtější a máte doma nějakého domácího mazlíčka, můžete olej a staré stelivo smíchat s tukem. Tuto směsku zabalte do odpadkového pytle a vyhoďte do popelnice.


Nejlepší variantou je tuk po smažení skladovat v nějaké nádobě (dobře použitelné jsou třeba pet lahve s větším hrdlem, jako mají ledové čaje) a po naplnění je odnést do sběrného dvora. Někdo má i to štěstí, že se v jeho okolí nachází popelnice přímo určená pro sběr tuků, většinou má oranžový poklop. Existuje dokonce mapa popelnic na tříděný olej. Do této popelnice patří veškeré jedlé tuky a oleje (řepkové, slunečnicové, ale i olivové sezamové a další). Olej se do popelnice nesmí přelévat, vždy jej vkládejte v recyklovatelné nádobě, nejlépe právě v pet lahvi. Lahev může mít jakýkoliv objem, důležité je aby byla zcela naplněná. Oleje pak nekončí někde na skládce, ale dále se zpracovávají v petrochemickém průmyslu. Vznikají z něj biopaliva druhé generace. Prakticky se tedy recyklují. Skleněné lahve použít nelze, protože by se mohly po vhození do popelnice rozbít. Vytříděný olej se sváží do petrochemické továrny, kde se nejprve přecedí a poté pošle na třídící linku. Zde se čistí ve třech fázích, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty nebo zbytková voda.


Použitý olej také nemusíte hned po smažení likvidovat. Pokud jej přefiltrujete například přes ubrousek nebo kávový filtr, lze jej ve většině případů použít znovu. Pozor si však dejte na opakované použití a vždy sledujte kvalitu filtrovaného oleje. Pokud jste olej takzvaně přepálili, raději jej znovu nepoužívejte. Mnoho lidí si také myslí, že olej lze kompostovat. V opravdu malém množství ano, například na papírových utěrkách. Ale vylít olej na kompost nelze. Jednak by se zpomalily rozkladné procesy a také by došlo ke kontaminaci půdy.

Comentários


bottom of page