top of page

K čemu slouží revizní šachta

Revizní šachty jsou důležitou součástí kanalizační sítě, ať už splaškové, ale i dešťové. Představte si ji jako tubus, přes který se dostanete k potrubí. Slouží především k pro kontrolu, údržbu nebo čištění. Využít lze jak tlakové čištění, tak strojové nebo frézování. S revizní šachtou se můžete setkat i u kanalizačních přípojek nebo u drenáží.

Revizní šachta

Revizní šachta se umisťuje mezi domovní kanalizaci a kanalizaci veřejnou. V revizní šachtě se mohou navíc spojovat jednotlivé odpadní části vaší domovní kanalizace. Dále od ní většinou pokračuje kanalizační přípojka. Revizní šachta by měla vždy být součástí kanalizačního projektu. Můžete se setkat i s tím, že je revizních šachet více. Revizní šachta se skládá ze tří základních částí, šachtové dno, šachtová roura a poklop. Její součástí může být i zpětná klapka.


Místní správce stokové sítě většinou definuje základní parametry, které by měla revizní šachta splňovat, je-li vnitřní kanalizace napojena na městskou. Pro rodinné domy bývá průměr od DN 315 až to do DN 400. Pro větší domy nebo komerční budovy mohou být průměry i DN 600.


Je potřeba také vědět, kolik má mít šachta vstupů a kolik výstupů. Tím se nemyslí vlezů pro člověka, ale možností napojení potrubí. Přímá varianta má jeden vstup a jeden výstup. Sběrná má jeden výstup a více vstupů. Vstupy, které nejsou využité, se jednoduše uzavřou hrdlovou zátkou. Revizní šachta může také plnit funkci odvětrávací.


Součástí revizní šachty bývá poklop. Jeho vlastnosti je také dobré zvážit. Liší se především nosností. Existují poklopy pouze pochozí, s nosností pro osobní automobil, ale také pro těžké nákladní automobily.


Shrňme si tedy místa použití revizních šachet:

  • pro dešťové a splaškové kanalizační sítě

  • drenážní sítě

  • technologické kanalizace

  • přístup do splaškové kanalizace v síti i přípojkách


Revizní šachty se dále dělí na samonosné a obetonované. Samonosné se usazují přímo do materiálu na připravené dno. Samonosné revizní šachty jsou vhodné pouze do míst, kde se nevyskytuje nebo jen v minimální míře spodní voda. Obetonované revizní šachty se používají na exponovaných místech a v lokalitách, kde se počítá s výskytem podzemní vody.

Comments


bottom of page