top of page

Kde všude se používá zpětná klapka

Zpětná klapka má podobnou funkci, jako zpětný ventil. S její pomocí může proudit vzduch nebo kapalina pouze jedním (správným) směrem. Zpětná klapka tak nepřipustí tok opačným směrem. Oproti zpětnému ventilu má menší těsnost, na stranu druhou v opačném směru má menší tlakovou ztrátu. Zpětná klapka je otočně upevněna a dosedá na sedlo. Zpětné klapky zpravidla neobsahují žádnou pružinu.

Zpětná klapka do kanalizace

Zpětná klapka do odpadu


Zpětná klapka v odpadu brání vyplavení vašeho domu nebo bytu splaškovou vodou. U přívalových dešťů se může jednoduše stát, že kanalizační řad přestane množství vody pobírat a dešťová voda, nebo spíš její hladina se začne vracet do vaší kanalizační přípojky. Hladce pak vyrazí revizní víko a vytopí váš sklep nebo jinou část domu či bytu. To se může stát u kanalizace jednodílné. V oddílné kanalizaci zas může hrozit ucpání uličního řadu a nahromadění splaškové vody, které se poté opět vrátí do vaší domácnosti. Příval nechtěné hmoty může být opravdu značný. Zpětná klapka do odpadu eliminuje toto riziko na minimum. Při vzedmutí hladiny v opačném směru dojde k jejímu automatickému a okamžitému uzavření. Dobré je vědět, že moderní zpětnou klapku lze namontovat i na velmi stará kanalizační potrubí a to včetně kameninových nebo litinových řadů.


Zpětná klapka do vodovodu


Zpětná klapka je velmi důležitou součástí nejenom kanalizace, ale také rozvodů vody v domě. Zamezuje totiž především zpětnému proudění vody přes vodoměry a tím nezkreslování jejích odběrů. Větší nebezpečí opačného toku je v domech či bytech, kde je zavedena jak studená, tak teplá voda (rozváděná z centrálního zdroje, například teplárny). Rozvody studené vody jsou zpravidla pod větším tlakem než rozvody vody teplé. Dojde-li ke zpětnému proudění, může se tlačit studená voda do potrubí s vodou teplou. V praxi to znamená, že vodoměr na studené odečítá a vodoměr na teplé naopak přičítá spotřebu. Instalací zpětné klapky před vodoměr se tato situace jednoduše vyřeší. Další problém může vznikat u nekvalitních pákových baterií. Ty mohou za určitých okolností mísit vodu špatně a opět může docházet k přetokům z potrubí studeného do potrubí teplého. V nejhorším případě může k přetokům docházet i v uzavřeném stavu baterie. Poznat to lze dle sice minimálně, ale stále se otáčejícího kolečka na vodoměru i ve vypnutém stavu. Ke zpětnému proudění může v ojedinělých případech dojít také u zanesených perlátorů na baterii nebo při připojení pračky přímo na vodovodní baterii.


Pachutěsné zpětné klapky


Zpětná klapka může také plnit pachutěsnou funkci. Tedy nejenom zabránit vniknutí čehokoliv do domácnosti, ale také zabránění vniku nepříjemných pachů. Takováto klapka bývá především ve ventilačních systémech a je neustále uzavřená. K jejímu otevření dochází pouze ve chvíli, kdy začne proudit plyn (v některých případech i kapalina) správným směrem, tedy většinou ven z budovy.


Ventilační zpětné klapky


Zpětné klapky ve ventilátorech, tedy například v digestoři, koupelnovém ventilátoru, fungují velice podobně jako pachutěsné. Instalují se přímo do potrubí a zabraňují zpětnému proudění plynů. Zpětná klapka tak brání vniknutí například větru, studenému kouři a dalším plynům.


Zpětné klapky u čerpadel


Zpětné klapky se používají také u čerpadel. Z jednoduchého důvodu, aby nedošlo ke zpětnému proudění již nasáté tekutiny. Většinou jsou umístěny na konci sací hadice. Velice se tím zkrátí doba nasávání, kdy čerpadlo již nemusí „táhnout“ vodu z nejnižší části vodního zdroje. Obdobnou funkci nalezneme i u kalových čerpadel, používaných například v jímkách nebo septicích.


Použití zpětných klapek je opravdu různorodé. Setkáme se s nimi na různých místech. PVC zpětná klapka se používá u bazénů, pro zajištění trvalého zavodnění bazénového čerpadla. Pokud je filtrace s čerpadlem osazena nad hladinou vody v bazénu, tak zpětná klapka opět udrží vodní sloupec v trubce a čerpadlo nebude při spouštění hučet a běžet na prázdno. Velmi se tak snižuje zátěž čerpadla a zvyšuje se jeho životnost. Zpětné klapky nalezneme také v topném systému nebo nejrůznějších průmyslových systémech, kde proudí nějaké médium.

Comentários


bottom of page