top of page

Minimální spád odpadního potrubí

Pro správnou funkci vnitřní kanalizace je třeba dodržet spoustu aspektů. Jedním z těch velmi důležitých je spád jednotlivých částí odpadního systému. Patřičný spád kanalizace je skutečně kritickou vlastností odpadů. Ve většině případů vnitřní kanalizace funguje jen za pomoci gravitace. Tlaková kanalizace je vedena až venku z budovy k domácí čov nebo přípojky kanalizace. Pokud je spád příliš malý, nevzniká v potrubí dostatečný proud a potrubí bude mít tendenci se zanášet. Je pak už jen otázkou času, kdy kanalizace přestane odtékat.

Minimální spád odpadního potrubí

Obecně platí, že minimální spád potrubí by měl být více než 2 %. Ale to z praxe víme, že je většinou málo. Doporučujeme spíše 3 až 5 %. V reálu to znamená, že výškový rozdíl rovného potrubí mezi jedním a druhým koncem by měl být 2 až 5 centimetrů. Spád potrubí může být naopak i moc vysoký, pokud je přes 30 % je třeba mít hydraulické výpočty. Trasa potrubí se volí pokud možno co nejpřímější, bez zbytečných pádů, zatáček a kolen. Pro každý průměr potrubí se určí takzvaná hydraulická kapacita potrubí neboli maximální průtok. Ten musí být roven nebo větší než hydraulická kapacita připojovacího potrubí. S napojením dalších zařizovacích předmětů na stejné připojovací potrubí se úměrně zvyšuje i možný průtok odváděných vod až k dosažení hydraulické kapacity trubky. Dimenzování je pak třeba patřičně upravit.


V případě, že ideální spád potrubí není dodržen, muže se v potrubí v lepším případě držet voda. V tom horším se začnou pevné složky pomalu usazovat. Vzniká tak postupná ucpávka, která se v čase ucpává rychleji a rychleji. V tomto případě bohužel čištění odpadů pomůže jen na krátkou dobu. Po vyčištění se proces usazování zahájí znovu a ucpávka se vytvoří opětovně. Jediným řešením je stavební úprava, která se většinou neobejde bez většího zásahu do kanalizačního systému. Staré potrubí je třeba vysekat a vytvořit prostor pro nové s vhodnými parametry.

Comments


bottom of page