top of page

Rozdíl mezi jímkou a septikem

Jímka, žumpa, septik – kdo některé z těchto „zařízení“ nemá, tak jej často povařuje za to samé. Nebo i možná má a je to pro něj jen odznačení pro místo na nakládání s domovními odpady. Rozdíl je však velký. Jímka a žumpa jsou to samé, ale rozdíl oproti septiku je značný. Především v tom, jak tato zařízení „pracují“.


Jímka vs. septik

Asi nejzásadnějším rozdílem je, že jímka je pouze neodtoká „díra“ v zemi, ve které se shromažďují veškeré fekálie a splašky. Septik odpadní vodu dále čistí. Skládá se běžně z několika komor (většinou tři), přes které odpadní voda protéká a čistí se.


Odpadní jímka je tak asi nejjednodušším řešením, jak nakládat s odpadními vodami. Většinou ji tak najdeme u starších usedlostí nebo rekreačních chat. Veškeré vody, které jsou do ní přiváděny, by tam také měly zůstat. Jakýkoliv vsak z pohledu legislativy již není přípustný. Z této podstaty je nutné jímku vyvážet. Frekvence vývozu je pak přímo úměrná jejímu naplňování. Z toho mnohdy může vyjít, že její provoz bude oproti septiku poměrně nákladný. Proto se hodí spíše do míst, kde je nepravidelný, občasný provoz.  Cena vývozu se značně liší, podle toho, kolik si účtuje místní firma. Může to být od 1000 Kč, ale i třeba 3000 Kč. Co je velmi důležité, podle platné legislativy byste si měli nechat účtenku o jejím vyvezení. Existuje zde i propočet, kdy objem šedých vod musí odpovídat běžné spotřebě domácnosti. Pokud tento doklad nepředložíte, hrozí vám pokuta až to výše 100 000 Kč. Jímka je typicky plastová nebo betonová. Plastové řešení je nejlevnější.


Ke stavbě jímky nepotřebujete stavební povolení, jelikož se nejedná o vodní dílo (právě na rozdíl oproti septiku nebo domácí čov). Jediné co se třeba zařídit, je ohlášení stavby dle stavebního zákona. Jímka na vyvážení dává smysl pouze tehdy, pokud její náklady na provoz nepřesáhnou investiční náklady sofistikovanějšího řešení v horizontu 10 let. Septik je samozřejmě nutné také vyvážet, frekvence je však výrazně nižší. Žumpa se tak hodí jen ke skutečně občasně obývaným nemovitostem, kde nedává smysl investice do vlastní čov nebo septiku. Existují však lokality, kde je naopak jímka nutností. Jsou to chráněné krajinné oblasti, ve kterých místní úřady nedovolují vypouštění ani přečištěné odpadní vody.


Septik je nejčastěji tříkomorová nádrž, ve které jsou odpadní vody z domácnosti postupně zbavovány kalů. Samotné mechanické čištění však není dokonalé, proto se většinou septiky osazují navíc pískovým nebo biologickým filtrem. Po osazení septiku filtry je možné vodu nechat vsakovat. V septiku odpadní vody postupně protékají seřazenými komorami. V nich dochází k biologicko-mechanickému čištění. První komora zbavuje odpadní vodu největších pevných nečistot a ukládá je. Ve druhé komoře se zachytávají menší nečistoty. V této komoře probíhá hlavní sedimentace a také biologický rozpad většiny organických sloučenin. Do třetí komory vtéká již přečištěná voda, ale i zde probíhá proces usazovaní. Obrovskou výhodou je, že septik funguje pouze na principu průtočnosti. To znamená, že nepotřebuje žádnou dodatečnou energii. Z této podstaty se dobře hodí do nepravidelných provozů (oproti domácí čov nepotřebuje pravidelný přísun odpadní vody). Často jej tak najdete u novějších rekreačních objektů. Bez problémů si poradí i delší dobou nečinnosti.


Septik je také nutno vyvážet, ale výrazně méně často nežli jímku. Vyváží se především rozložený kal a náklady na vyvezení budou podobné jako u jímky. Septik je dle platného zákona považován za vodní dílo, proto je k jeho stavbě potřeba příslušné povolení. Je nutné mít také vypracovaný projekt, který právě předložíte na stavebním úřadě. Pro získání povolení budete potřebovat dodržet stejná pravidla jako při stavbě domácí čistírny odpadních vod. Septik v sobě také pro přečištění obsahuje enzymatické bakterie. Proto je třeba dbát na to, abychom do odpadů nevylévali cokoliv, co může těmto bakteriím uškodit. Typicky to jsou nejrůznější chemikálie, přehršlé množství saponátů nebo také oleje.


Výhody jímky:

Nízké pořizovací náklady

Pro stavbu stačí pouze ohlášení

Není nutno dělat rozbor odpadních vod

Hodí se občasného provozu

Zabere menší místo na pozemku

 

Nevýhody jímky

Nutnost častějšího vyvážení

Možný vznik zápachu

Nutnost dokládat vyvážení

Pro trvale obydlený objekt bude provoz nákladný

 

Výhody septiku

Malá frekvence vývozu

Nízké provozní náklady

Oproti čov nepotřebuje dodatečnou energii

Hodí se do nepravidelných provozů

Ve spojení s filtrem poměrně vysoká účinnost čištění

Hodí se i k trvale obydlenému objektu

 

Nevýhody septiku

Pořizovací náklady jsou vyšší

Je třeba si vyjednat stavební povolení

V případě vsakovací verze je třeba udělat hydrologický posudek a rozbor vody

Zabere více místa na pozemku

Comments


bottom of page