top of page

Co je tlaková zkouška kanalizace

Tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace musíme provést vždy po výstavbě nových kanalizačních řadů nebo po jejich velké opravě. Zkouška ukáže, zda v kanalizaci nejsou netěsnosti a zda je připravena k používání. Tlaková zkouška kanalizace se provádí dle normy ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909. Zkoušku lze provést dvěma způsoby, za pomoci vzduchu nebo vody.

Tlaková zkouška kanalizace

Postup zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem

 • Nejprve je třeba zkontrolovat způsobilost vybraného úseku k provedení zkoušky těsnosti a to včetně kontroly utěsnění přípojek, případně i kontrola kanalizace kamerou

 • Následuje osazení těsnících vaků, které musí dokonale přilnout k potrubí

 • Napojí se zdroj vzduchu, typycky velkokapacitní kompresor

 • Přichází fáze tlakování

 • Na manometru se změří tlak a posléze propočet úniku

 • Tlakování se ukončí a odstraní se záslepky

 • Nakonec se vyhotoví zkušební protokol

Prokazatelnost zkoušky deklaruje právě vyhotovený protokol, každé měření musí být zapsáno s přesným datem, časem a vybraným úsekem. Protokoly by po provedení zkoušky již nemělo být možné jakkoliv upravovat. Tlaková zkouška vzduchem je velmi bezpečná možnost, jak ověřit stav kanalizace. Případný únik vzduchu většinou nenapáchá škody a je ji možné provádět celoročně. Tlaková zkouška vzduchem je navíc velmi rychlá a poměrně jednoduchá.


Postup zkoušky kanalizace vodou


 • Stejně jako u varianty se vzduchem, je třeba v první fázi udělat vizuální kontrolu daného úsek a revidovat utěsnění přípojek

 • Následuje usazení těsnících vaků

 • Napojení na zdroj vody

 • Dále se nasadí zkušební nádoba a voda je doplněna na zkušební hladinu

 • Zkoušený úsek je kontrolován a případně doplňován po dobu nasákávání

 • Následuje změření případného úniku vody a je vystavení zkušebního protokolu


Pro přesnější detekci místa poškození, nebo špatného napojení (například dešťové a splaškové kanalizace) je možné využít takzvané zkoušky dýmem. Pomocí generátoru se do kanalizace vhání bílý nezávadný kouř. Případný unik odhalí netěsnost nebo chybné napojení

Comentários


bottom of page