top of page

Jak předejít ucpání dešťové kanalizace

Dešťová kanalizace, stejně jako ta odpadní, se může poměrně snadno ucpat. Aby k tomu nedocházelo, je třeba dodržovat preventivní opatření, podobně  jako u kanalizace odpadní. I dešťovou kanalizaci lze samozřejmě vyčistit.


Dešťová kanalizace

Prevence je základ a můžeme díky ní ušetřit nemalé peníze. Do dešťové kanalizace lze zařadit tyto prvky, okapy, svodné potrubí, dvorní vpusti, uliční vpusti a gajgry.


Začít můžeme hned u okapů, ty si totiž ve většině případů dokážete vyčistit svépomocí. Postačí k tomu malá lopatička ideálně kruhového půdorysu, pevnější smetáček, kartáč a kyblík. Veškeré napadané nečistoty vyberte lopatkou, případné usazeniny drhněte kartáčem nebo smetáčkem. Po tomto hrubém pročištění je vhodné ještě žlab a okapový svod propláchnou větším proudem vody. Existují i speciální sady, které jsou přímo určené na čištění okapových žlabů. Obsahují prakticky všechny výše uvedené pomůcky, jen jsou upevněné na teleskopické tyči (ta může mít délku i 4 metry, vyčistíte tak okapy, které jsou třeba 6 metrů vysoko) a tak je možné okapy čistit i ze země. Nástroj lze nastavit do různých úhlů a tak není nutné stát přímo pod okapem. Bohužel však nemáte přehled o tom, jak přesně je okapový žlab vyčištěný, protože do něj zespod nevidíte. Na okapové žlaby lze instalovat také speciální lapače. Ty si můžete představit jako mřížky, které překryjí horní část okapu. Voda do něj může dále proudit, ale vetší nečistoty (jako například listí) se do okapu již nedostanou. Pravidelné čištění okapů je třeba zintenzivnit, pokud máte okolo domu vzrostlé stromy. Právě listí nebo jehličí je nejčastější příčinou ucpání prvních částí okapových svodů. Náchylnější na ucpání mohou být také svody určitých střech, jedná se hlavně o materiály, na kterých častěji roste mech a tak podobně. Existují i robotické čističe okapových žlabů, představte si jej jako malé vozítko, které vrtulkou postupně čistí okap. Metoda ručního čištění nebo profesionální čištění tlakovou vodou je však výrazně účinnější.


Pravidelně je třeba také čistit gajgry a lapače splavenin (koše) ve vpustích. Gajgr je možné jednoduše vybrat lopatkou (pokud je zanešený), případně lze vyndat celý košík gajgru a ten vysypat, stejně tak lze vysypat i koš dvorní vpusti. Ideální doba pro čištění je před zimou, aby byly připravené na jarní přívalové deště a pak také na konci léta, kdy se očekává, že se budou zaplňovat spadaným listím.


Dbejte také na obecnou čistotu gajgrů a vpustí. Často se do nich dostanou věci, které tam vůbec nepatří. U gajgru je důležité, aby byl opatřen víčkem. V opačném případě si jej někteří lidé mnohdy pletou s odpadkovým košem nebo popelníkem. Stejně tak bývá vcelku běžné, že dělníci vylejí zbytek míchačky nebo umyjí nářadí od betonu nad vaší dvorní vpustí. Beton samozřejmě někde zatuhne a pak dochází k posupnému ucpání celého průchodu kanalizace.

Pokud už přeci jen dojde k ucpání dešťové kanalizace, nemusíte zoufat. I dešťovou kanalizaci lze účinně čistit. Nejprve je třeba zjistit příčinu ucpání. To se provede za pomoci kanalizační tykadlové kamery nebo kanalizačního robota. Podle typu ucpání se určí metoda, kterou se potrubí pročistí.


Nejčastěji se pro čištění okapů a dešťové kanalizace využívá čištění tlakovou vodou. Je to ze dvou důvodů. Dešťová kanalizace mívá již větší průměr, a proto by mechanické čištění motorovou frézou nestačilo a je také o mnoho účinnější. Pokud jsou uvnitř potrubí tvrdší usazeniny (právě například zatvrdlý beton) lze využít metodu frézování. Všechny metody jsou zcela bezpečné a dobře si poradí i s větším ucpáním.


Čištění tlakovou vodou spočívá ve vhánění silného proudu vody tryskou do potrubí. Lze takto vyčistit i desítky metrů kanalizace. Jediným limitem může být čistící voda, tu je třeba doplňovat. Pokud není v lokalitě možnost dočerpání, jezdí technici k nejbližšímu zdroji pro novou. Existují také silné recyklační vozy (máme je ve vozovém parku), které nejenom dokáží čistit kanalizaci proudem vody, ale zároveň použitou vodu zpětně čerpají a filtrují k dalšímu použití. Čistit tak lze téměř po neomezenou dobu. Tlakové vozy jsou navíc vybaveny silnějším čerpadlem a dokáží vyčistit třeba i městské stoky o průměru jeden metr a více.Čištění dešťové kanalizace


Obecně platí, že dešťová kanalizace potřebuje také svoji péči. Pokud dodržíte výše uvedené zásady a nedostane se vám do ní nějaký cizí předmět, je pravděpodobné, že k ucpání nemusí dojít po velmi dlouhou dobu. Nicméně čištění lze doporučit i jako prevenci.

Comments


bottom of page