top of page

Jak předcházet ucpání dešťové kanalizace

Dešťová kanalizace bývá většinou oddělena od splaškové. Existuje tak již zmiňovaná oddělená varianta nebo spojená do jednotné sítě. Není však přípustné vypouštět odpadní vody do dešťové kanalizace. Oddílná kanalizace je modernějším typem stokové sítě. Dešťová kanalizace se samozřejmě může také ucpat. S největší pravděpodobností budete řešit její ucpání na svém pozemku. Pro to, aby k ucpání nedocházelo, lze dělat několik kroků.

Čištění dešťové kanalizace

Dešťová kanalizace má několik částí. Tou první jsou okapy a svodné potrubí ze střech. Už zde můžeme činit preventivní kroky k omezení zanešení. Tím nejjednodušším je samozřejmě pravidelné čištění okapů minimálně dvakrát do roka. Nejčastějším problémem bývá naplavené listí nebo mechy, případně jiné cizí předměty. Výrazně zmírnit toto znečištění pomohou speciální síťové plechy, které se instalují přes v tokovou část okapů.


V případě, že dojde k ucpání svislých svodů okapů, typicky je ucpávkou právě zetlelé nahromaděné listí (děje se tak často při malých srážkách), je nejlepší čistit okapové svody preventivně tlakovou vodou. To je nejúčinnější způsob, jak se v tomto potrubí ucpání zbavit. Přímo na potrubí nebo do něj lze také instalovat samostatný lapač listí, který průběžně vysypáváme.


Pravidelně musíme také kontrolovat a čistit koše vpustí a gajgry. Lapače splavenin pravidelně vynášejte minimálně dvakrát ročně. Ideálně po podzimním období, kdy budou právě plné spadaného listí a poté na konci jara, abychom měli jistotu, že stoková síť zvládne přívalové deště. Pokud budou vždy koše úplně plné, je nutné zkrátit intervaly vynášení. Košík gajgru lze vyndat velice snadno rukou. Koš vpusti si zaháknete za jakýkoliv háček a vyndáte. Někdy dochází také k zanesení kalového prostoru vpusti, ten je nutné také vyčistit.


Do vpustí ani gajgrů samozřejmě nepatří jakékoliv jiné předměty. Do vpustí byste neměli zametat nepořádek z dvorku nebo do ní vlévat jakékoliv látky. Například mýt nářadí po betonování a tak podobně. Gajgr také hraňte víčkem. Především pokud je umístěn na ulici. Lidé do něj rádi odhazují cokoliv, jako do popelnice. Nejčastěji nejrůznější obaly, pet lahve nebo nedopalky z cigaret. Je to prostě najednou lákavý otvor, ve kterém odpadky „můžou zmizet“.


Odtoková sít se může samozřejmě ucpat i v přípojce. V tu chvíli je nejlepší sáhnout po tlakovém čištění, které si s ucpávkou lehce poradí. Zanešené potrubí může činit největší problémy tehdy, pokud je svodné potrubí vedeno vnitřkem budovy. Může tak dojít k vyplavení vnitřních prostor. Obecnějších případech se bude voda vylévat na ulici, případně k vám na dvůr nebo zahradu.

Comentários


bottom of page