top of page

Kamerový průzkum kanalizace

Monitoring kanalizace nebo také kamerový průzkum kanalizace se využívá pro zjištění stavu kanalizace, například před rekonstrukcí, vyhledávání přípojek, slepých ramen nebo odboček a také při čištění odpadů, jako zpětná kontrola provedení. Způsobů, jak sledovat stav kanalizace je hned několik.

Kamerový průzkum kanalizace

Nejjednodušší metodou je využití malé inspekční kamerky. Ta se vsouvá do potřebného otvoru. Její nespornou výhodou je velmi rychlé použití a okamžité zjištění stavu místa poškození nebo ucpání. Její nevýhodou je pak krátký dosah, který je zpravidla jen několik metrů. Zároveň nebývá obraz na displeji příliš kvalitní. Z kamerové sondy také nejde pořizovat záznam. Lze naopak udělat fotografii daného místa pro pozdější užití. Sonda se tak používá pouze v místech, kde je třeba rychle a jednoduše překontrolovat blízké místo ucpávky nebo poškození.


Výrazně větší využití pak má takzvaná šoupací kamera. Ta pracuje na podobném principu jako sonda. Její dosah je ale výrazně větší a to až 70 metrů. Pracuje na principu postupného vsouvání kabelu do kanalizace nebo jiného potrubí. Na konci kabelu je otočná kamera, která zachytí jakýkoliv úhel, dokáže se otáčet do všech směru, tedy na 360 stupňů. Její součástí je i přísvit a digitální zoom. Monitoring je tak dokonalý a je možné si zcela jasně zobrazit jakoukoliv část potrubí i větších průměrů. Pro odbočky je vybavena tykadlem, pomocí kterého ji lze nasměrovat i do poměrně ostrých „křižovatek“. Celý postup kamery potrubím je zobrazován na velkém barevném displeji. Celý průběh kamerového průzkumu lze nahrávat pro pozdější analýzu. Výstup je na přání součástí služby.


Dalším velmi šikovným pomocníkem je samochodná pojezdová kamera. Toto zařízení má dojezd až 200 metrů a díky 360° otočné kameře mu neunikne žádný potřebný záběr. Podobně jako tykadlová kamera má také silný přísvit i pro velké průměry. Operátor vše sleduje na velkém displeji a může z celé služby poskytnout kvalitní nahrávku. Další funkcí samochodné kamery je možnost zjištění spádu kanalizace v konkrétních místech.


Kamerový průzkum kanalizace umožňuje poměrně snadno nahlédnout do míst, kde očekáváme problém nebo ucpávku. Monitoring se zpravidla provádí skrz kanálovou vpusť nebo jiné otevřené místo, přes které se lze dostat do kanalizačního potrubí. Kanalizace se monitoruje postupně, až k místu problému nebo i za něj, pro případná další místa poruch. Kamery jsou navíc vybavené lokátorem, díky kterému lze určit přesné místo poškození. Opravné práce je tak možné zahájit opravdu jen v přesném místě poškození. Díky tomu lze ušetřit značné náklady a také čas, který je s opravou spojený.


Průzkum kanalizace kamerou

Kdy je vhodné kamerový průzkum provést

  • Pokaždé, když řešíte jakýkoliv problém s odtokem vody nebo odpadů

  • Před zahájením větších stavebních úprav bytu nebo domu

  • Pokud se objevuje vlhkost ve zdech nebo podlahách

  • Při jakémkoliv podezření z netěsnosti kanalizace

  • Když vidíte jasné propady terénu v místě vedení kanalizace

  • Při zápachu z odpadů nebo sklepních prostorech


Pro provedení monitoringu kanalizace nás neváhejte kontaktovat. Disponujeme veškerou potřebnou technikou pro jakýkoliv kamerový průzkum kanalizace. Ucpaný odpad vyčistíme pomocí motorových fréz nebo tlakovým čištěním. Poškozené místo opravíme moderní bezvýkopovou technologií nebo zahájíme opravné práce výkopem a následnou výměnou poškozené části kanalizace. Zajistíme pro vás také kompletní rekonstrukci ležaté kanalizace nebo stoupaček.

Comments


bottom of page