top of page

Kanalizační přípojka

Domy, které jsou na zasíťovaném pozemku, se neobejdou bez kanalizační přípojky. Jde o tu část kanalizace, která propojuje vaši kanalizaci s městskou kanalizační sítí. Připravili jsme pro vás ve zkratce vše potřebné, co byste měli o kanalizační přípojce vědět.

Kanalizační přípojka

Z pohledu variant řešení, je kanalizační přípojka tím nejlepším. Oproti vlastní jímce, septiku nebo domácí čističce odpadních vod je tou nejméně náročnou na údržbu a zároveň nejjednodušší. Kanalizační přípojku definuje zákon o vodovodech a kanalizacích (tedy stejně jako vodovodní přípojku). Kanalizační přípojka však není brána jako vodní dílo, její projekt tak může zpracovat jak vodohospodář, tak i autorizovaný projektant pozemních staveb.


Cena přípojky se primárně odvíjí od její délky a složitosti napojení. Rozhodující je také terén, ve kterém se budou provádět výkopové práce. Bezvýkopovou metodou nelze kanalizační přípojku zřídit. Počítejte, že budete platit za samostatný projekt kanalizační přípojky, správní poplatky, vytyčení sítě, výkopové a urovnávací práce, samotné povolení ke zřízení kanalizační přípojky a vlastní realizaci napojení. Cenu tak nelze nikdy aplikovat plošně a je lepší si nechat udělat odhad ceny na míru.


Ještě než se započnou výkopové práce, bude několik úkonů a čekání, než se dá do pohybu úřední šiml. Prvním krokem je projekt přípojky. Projektovou dokumentaci většinou připravují vodohospodáři. To zpravidla trvá 2 – 4 týdny od předložení všech potřebných podkladů. Následně je možné zahájit povolovací proces. V jeho finále získáte souhrnné stanovisko k projektu a územní souhlas stavebního úřadu. Tím však právní kroky nekončí. S povolením přípojky musíte opět navštívit správce sítě. S ním uzavřete smlouvu o odvádění odpadních vod z nemovitosti. Tu samozřejmě musíte mít ještě před započetím samotné stavby. Realizace přípojky pak bude pod dohledem techniků správce kanalizace.


Po těchto úředních obstrukcích, pokud jste dostali souhlas, se můžete pustit do práce. Kanalizační přípojka, jak asi tušíte, je ta část potrubí, která spojuje vaši kanalizaci s kanalizační sítí. K přípojce se umisťuje také revizní šachta pro případnou kontrolu nebo budoucí údržbu. Z té pak vede potrubí tou nejkratší cestou do kanalizace. Novou přípojku platí ve většině případů budoucí majitel, tedy vlastník domu. Výjimečně se stává, že na sebe například při výstavbě nové kanalizace náklady na kanalizační přípojky vezme obec. Může se stát, že kanalizační přípojka bude potřebovat údržbu nebo opravu, případně i celou rekonstrukci. I v tomto případě platí, že tyto náklady nese majitel kanalizační přípojky.


Pro majitele kanalizační přípojky vyvstávají také určité povinnosti a to ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Přípojka musí být vedena a udržována jako vodotěsná, nová přípojka nesmí jakkoliv snížit průtočnost stoky, připojení ke kanalizaci může obecní úřad uložit jako nutnost.

Comments


bottom of page