top of page

Průměry odpadního potrubí

Na správnou funkci odpadního potrubí mají vliv především dvě věci. Jeho spád a průměr. Normované průměry jednotlivých částí odpadního systému se liší dle předpokládaného zatížení. V případě, se použije průměr menší, nežli normovaný, je pravděpodobné, že v budoucnu dojde k zanášení této části odpadního systému.

Průměr potrubí

Průměr potrubí a nejen toho odpadního označujeme jako jmenovitá světlost, případně také zkratkou DN. Tím pádem myslíme zhruba průměr vnitřní. Historicky se můžete setkat také s mírou Coul. Vnitřní průměr je volený proto, protože se běžně setkáme s odpadními trubkami z různých materiálů. Mají tak různě široké stěny a porovnávání průměrů by bylo nepřesné. Ono ani DN není úplná jistota. Parametrem DN se značí hlavně tenkostěnné trubky. DN 100 značí přibližný vnitřní průměr.


Pro stoupačky volíme vždy průměr potrubí takový, aby odpovídal počtu připojovaných zařízení a také počtu pater. Logicky platí pravidlo, že čím vyšší budova, tím větší průměr svislé kanalizace. Za úplné minimum se považuje průměr DN 100. U větších rodinných domů nebo administrativních budov to může být i DN 150. Maximální vzdálenost pro připojení ležatého nebo připojovacího potrubí má své limity v minimálním sklonu. Proto je někdy nutné instalovat více stoupaček. Tím pádem odpadá i nutnost širokých průměrů. Objem odpadů se rozloží do většího počtu stoupacího potrubí.


U připojovacího potrubí k jednotlivým zařízením je to podobné. Podle typu a objemu předpokládaného odpadu se liší i normované průměry potrubí. Největší doporučovaný průměr má toaleta, DN 100. U úklidové výlevky by se mělo také počítat s větším průměrem. Ostatní zařízení, jako například dřezy nebo vany, mají normovaný průměr DN 50. Nejmenší je pro umyvadla, DN 40.


Normované průměry pro jednotlivá připojovací zařízení:

Záchodová mísa - DN 100

Úklidová výlevka - DN 100

Vana - DN 50

Sprcha - DN 50

Bidet - DN 50

Pisoár - DN 50

Pračka - DN 50

Kuchyňský dřez - DN 50

Umyvadlo - DN 40

Comments


bottom of page